Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Východočeský sborník historický sv. 33/2018

Východočeský sborník historický 33

Východočeský sborník historický sv. 33/2018

150,00 Kč
Košík
Autor:
Stránek: 182
Rok vydání: 2018
Skladem: Ano

PRODEJ ZDECHOVICKÉHO PANSTVÍ ROKU 1641
Netypická smlouva o prodeji mezi Václavem Vrábským Tluksou
z Vrábí a Václavem Věžníkem z Věžník
Filip VÁVRA......................................................................................5–27
MEZIGENERAČNÍ TRANSFER MAJETKU
V PROTOINDUSTRIÁLNÍ
OBLASTI SEVEROVÝCHODNÍCH
ČECH V 18. A PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOLETÍ
Šárka NEKVAPIL JIRÁSKOVÁ....................................................29–53
ŘÍMSKÁ KAMENNÁ ZEĎ U STARÉHO MATEŘOVA
Archeologická senzace z počátku 20. století na Pardubicku
Miloš HLAVA.................................................................................. 55–78
NĚMECKÉ KOLONIE WESKA, GUNSTDORF
A KLEINDORF (1780–1946)
Případová studie k asimilačním procesům v malých
jazykových enklávách
René NOVOTNÝ............................................................................79–147
DISKUSE
SCHIZMA V NEJSTARŠÍCH DĚJINÁCH PARDUBIC
A FENOMÉN ARCHEOLOGIE
Tomáš ČURDA.............................................................................. 151–167
ZPRÁVY A RECENZE
JIŘÍ URBAN, KOLEKTIVIZACE VENKOVA
V HORNÍM POLABÍ: OD FENOMÉNŮ K AKTÉRŮM
A JEJICH MOTIVACÍM…
Martin DOLEJSKÝ......................................................................171–172
BIBLIOGRAFIE DĚJIN
VÝCHODNÍCH ČECH
ZA ROK 2017
BIBLIOGRAFIE PŘÍSPĚVKŮ K DĚJINÁM VÝCHODNÍCH
ČECH V PERIODICKÝCH PUBLIKACÍCH VYDÁVANÝCH
VÝCHODOČESKÝMI INSTITUCEMI V ROCE 2017
David RICHTER........................................................................... 175–182