Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Panurus sv. 18/2009

Panurus sv.18 /2009

Panurus sv. 18/2009

80,00 Kč

Pce, VČM 2009, ISBN 978-80-87151-08-2, ISSN 1211-6424, 128 s. včet obr., brož.

Košík
Autor:
Stránek: 128
Rok vydání: 2009
Skladem: Ano

Pce, VČM 2009, ISBN 978-80-87151-08-2, ISSN 1211-6424, 128 s. včet obr., brož.

SCHRÖPFER L., ČERNÝ M.: Nová data o pobytu Zdeňka Klůze na Ptačím ostrově v roce 1944
KVEREK P.: Poznámky k juvenilnímu pelichání slavíka obecného (Luscinia megarhynchos)
KADAVA L., VOSÁHLOVÁ S.: Výskyt a hnízdění luňáka hnědého (Milvus migrans) a luňáka červeného (Milvus milvus) na Novobydžovsku v roce 2008
KAVKA M.: První odchyt vodouše malého (Xenus cinereus) v České republice
MALINA J.: Doplňující data k hnízdnímu rozšíření bekasiny otavní (Gallinago gallinago) na území Prahy
ŠŤASTNÝ V.: Slavík modráček středoevropský (Luscinia svecica cyanecula) vyhnízdil u Turnova v Českém ráji
BARTONÍČE J.:K VVT 2008 „Podkrkonošská nížina“
REJL J., KOHOUTEK J., KOHOUTEK M., NOVOTNÝ M.: Další nález hnízda výra velkého (Bubo bubo) v přeloučských Železných horách
JASSO L.:Bude alexandr malý (Psittacula krameri) novým členem naší avifauny?
PRAUS L.: Neobvykle umístěné hnízdo ťuhýka šedého (Lanius excubitor) na Chrudimsku
KLÁPŠTĚ J.: Neobvyklé zbarvení opeření u kachny divoké (Anas platyrhynchos)
VOLF V.: Budníček menší (Phylloscopus collybita) s výrůstkem na zobáku
KAFKA P., LITERÁK I.: Sýkora uhelníček (Periparus ater) a bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) parazitovaní motolicí Collyriclum faba
VRÁNOVÁ S.: Vrána šedá (Corvus cornix) v zimním hejnu havranů polních (Corvus frugilegus) a kavek obecných (Corvus monedula)
CHYTIL J.: Recenze na publikaci: Hromádko Miloslav, Čihák Kamil, Hromádková Věra, Porkert Jiří 2005: Ptáci Orlických hor. OS Libri, Dobré
PACLÍK M.: Ornitologické zajímavosti
VRÁNA J., ŽĎÁREK P.: Ornitologická pozorování v roce 2008