Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Po stopách Pernštejnů v Pardubicích

PROHLÍDKOVÝ OKRUH PO STOPÁCH PERNŠTEJNŮ V PARDUBICÍCH

Prohlídkový okruh je věnován stopám, které v Pardubicích zanechal šlechtický rod Pernštejnů. Představí historicky i umělecky nejcennější pardubické stavby spjaté s obdobím pozdní gotiky, renesance a baroka, především ale ty, které byly postaveny za pouhých 69 let, kdy Pardubice vlastnil Vilém z Pernštejna a jeho synové Vojtěch a Jan.

Jednotlivá zastavení:
Zámek Pardubice – vodní příkop, Příhrádek, dům čp. 21, dům čp. 11 a 12, dům čp. 6 – stará radnice, dům U Jonáše, kostel Zvěstování Panny Marie, Spolkový dům, dům U Bílého koníčka, Mariánský sloup, dům čp. 3, radnice, dům čp. 77 a 78, dům čp. 116, Wernerovo nábřeží – Městská strúha, Císařský mlýn, kostel sv. Bartoloměje, zvonice, Zelená brána

VSTUPNÉ A DOBA PROHLÍDKY

Čas trvání prohlídky: cca 60 minut
Vstupné: 140 Kč
Minimální počet účastníků prohlídky je pět osob.
Nejbližší prohlídky budou v neděli 18. 6. 2023, v sobotu 15. 7. a v neděli 13. 8. vždy od 13 hodin
Rezervace prohlídek na telefonním čísle 607 034 110 nebo e-mailu rezervace@vcm.cz.

Po stopách Pernštejnů v Pardubicích