Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Vrabec polní osídluje vesnice, okraje měst, ale i zemědělskou krajinu. Tím se liší od vrabce domácího, který je v našich podmínkách mnohem více vázaný na blízkost člověka. Pro obě pohlaví vrabce polního je typická kaštanově hnědá čepička a černé skvrny na bílých tvářích. Vrabci polní jsou stálí ptáci. Na podzim a v zimě se často zdržují v rozptýlených křovinách. Jako potrava jim slouží obilky a semena rozličných plevelů.

Vrabec polní

Vrabec polní