Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Weapons of East Bohemian gunsmith

Jedná se o výstavu palných zbraní, které byly vyrobeny nebo signovány puškaři či továrnami z území bývalého Východočeského kraje. Převážná většina zbraní pochází z území dnešního Pardubického kraje.
Ve Východočeském muzeu v Pardubicích byla výstava instalována v roce 2016.

Rozsah výstavy
Ve Východočeském muzeu výstavu tvořilo 10 vitrín 70 x 140 cm a 1 vitrína 70 x 70 cm.

Počty exponátů
Ze sbírek Východočeského muzea se jedná v maximální variantě o 41 dlouhých palných zbraní, 33 krátkých palných zbraní a max. 10 amatérských výrobků (krátkých i dlouhých). Prospekt výstavy s podrobnějšími informacemi najdete zde.

Kontaktní osoba

Mgr. Jan Tetřev
kurátor projektu
e-mail: tetrev@vcm.cz
tel.: 466 799 251, 773 819 216