Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Petr Hora: Sklo

Petr Hora, TRIBIT

Petr Hora

Od 18. 6. do 2. 1. 2022, 2. patro pardubického zámku

Z tvorby Petra Hory, sklářského výtvarníka spojeného úzce s horáckým regionem, je ve sbírkách Východočeského muzea hojně zastoupena zejména jeho škrdlovická užitá tvorba. Výstava jeho autorského skla představuje Horu v odlišné poloze: jako suverénního tvůrce objektů. Svým pojetím navazuje na tradici autorských výstav českých sklářských výtvarníků a výtvarnic na pardubickém zámku, poprvé v nově zrekonstruovaných prostorách někdejších pernštejnských pokojů v sousedství stálé expozice S.K.L.E.M.

Vstupné – společné s expozicí S.K.L.E.M. a Proti proudu času
100 Kč plné vstupné
50 Kč poloviční vstupné (žáci, studenti, senioři)

Výstava je bezbariérově přístupná.
Kontakt pro osoby s omezenou schopností pohybu: tel. +420 466 799 271 (pokladna).

Rezervace