Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Prohlídky pernštejnské truhly 2021

Kaple Tří králů

Po staletí nikdo netušil, že se v podzemí Zámku Pardubice skrývá pokladnice. Masivní tři a půl metru dlouhou a metr širokou truhlici z hrubě tesaných fošen pobitou železnými pásy objevil v malém sklepení pod zámeckou kaplí správce zámku teprve v 19. století. Do současnosti se zachovala nejen díky stabilnímu klimatu, ale především protože již od dob Viléma z Pernštejna nemohla vzhledem ke svým rozměrům sklípek opustit. Truhla sloužila jako trezor uchovávající nejvýznamnější listiny, smlouvy, zlato a cennosti. Dimenzovaná byla na stovky kilogramů zlata a stříbra. Přístup k ní vede přes zámeckou kapli dolů po úzkém točitém schodišti a podzemními chodbami přes několikeré masivní dubové dveře s mohutnými zámky. Samotnou truhlu zabezpečují petlice a mechanické zámky. Dnes je to jediná dochovaná součást pozdně gotického mobiliáře zámku. V roce 2018 se podařilo dokončit její konzervaci.
Veřejnost má v říjnu 2021 opět po dvou letech výjimečnou příležitost si truhlu opředenou tajemstvím prohlédnout!

Komentované prohlídky se uskuteční:
Prohlídky v sobotu 23. října od 13 a 15 hodin jsou již PLNĚ OBSAZENY.

Kapacita je omezena na 10 osob, prohlídku je nutné rezervovat přes formulář níže na e-mailem bekera@vcm.cz
Vstupné 180 Kč (snížené 90 Kč)

Rezervace