Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Historické přednášky – podzim 2021

přednáškový sál, vstupné 50 kč

Co nového o Pernštejnech?

JARNÍ CYKLUS HISTORICKÝCH PŘEDNÁŠEK BYL Z DŮVODU NÁKAZY COVID-19 A NÁSLEDNÝCH OPATŘENÍ ZRUŠEN.
Přednášky jsou přesunuty na podzimní cyklus.

5. 10. 2021 v 18 hodin
Nová zjištění o stavebním vývoji pardubického zámku
Přednáší Mgr. František R. Václavík

12. 10. 2021 v 18 hodin
Oděvy pernštejnských žen
Přijetí španělské manýristické módy v Čechách v druhé polovině 16. století

Přednáší doc. Ing. Martina Hřibová, Ph.D.

19. 10. 2021 v 18 hodin
Zrádce nebo zkušený diplomat?
Role Jana z Pernštejna ve stavovském odboji roku 1547

Přednáší Prof. PhDr. Petr Vorel, CSc.

26. 10. 2021 v 18 hodin
900 let rybníkářství na Pardubicku
Přednáší Adolf Vondrka

2. 11. 2021 v 18 hodin
Vévodkyně, abatyše a vyslankyně
Pernštejnské ženy na španělském královském dvoře
Přednáší doc. Mgr. Pavel Marek, Ph.D.