Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Archeologické přednášky

27. February - March 20, 20196 p.m. - 7:30 p.m.

přednáškový sál

27. února 2019 v 18 hodin
Paleolit východních Čech
Přednáška vychází z autorova vlastního bádání o starší době kamenné (tj. paleolitu) na území východních Čech, tedy přibližně v dnešním Královéhradeckém a Pardubickém kraji. Představeny budou nové lokality, avšak i nové poznatky o nalezištích již známých.
Přednáší Mgr. Petr Čechák, Ph.D.

6. března 2019 v 18 hodin
Archeologické nálezy ze starší a střední doby kamenné na trase D35
Archeolog specializující se na starší pravěk seznámí posluchače s novými nálezy z období paleolitu a zejména velmi významným a unikátním nálezem mezolitické lokality v trase budoucí dálnice D35.
Přednáší Mgr. Ondřej Mlejnek, Ph.D.

13. března 2019 v 18 hodin
Mamuti v paleolitu – mýty a fakta
Fakta o jednom z nejpopulárnějších vyhynulých zvířat doby kamenné – mamutem, upozorní na mýty, které jsou s ním často spojovány.
Přednáší PhDr. Petr Šída, Ph.D.

20. března 2019 v 18 hodin
Pohřbívání ve starší době kamenné
Zajímavosti a specifika ukládání (pohřbívání) a manipulace s lidskými ostatky od jejich počátků v paleolitu.
Přednáší Doc. PhDr. Martin Oliva, Ph.D.