Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Východočeský sborník historický sv. 35/2019

Východočeský sborník historický sv. 35/2019

160,00 Kč

Východočeský sborník historický 35 / 2019

Cart
Author:
Pages: 160
Release year: 2019
On stock: Yes

Východočeský sborník historický 35 / 2019

OBSAH
ČLÁNKY A STUDIE
MANSKÁ TVRZ PODSTRÁŇ A VLADYCKÝ ROD HRABIŠŮ Z NOVÉ VSI
Přemysl ŠPRÁCHAL.........................................................................5–26

VÁLEČNÝ PROŽITEK JAKO TÉMA ČESKÉ HISTORIOGRAFIE VOJENSTVÍ
Modelový příklad vzpomínek na Velkou válku z pera příslušníka pěšího pluku č. 18
Vojtěch KESSLER – Josef ŠRÁMEK.............................................27–55

PARDUBICKÝ ADVOKÁT JUDr. PAVEL THEIN (1898–1976) – OBĚŤ DVOU POLITICKÝCH REŽIMŮ
Zbyněk ROČEK...............................................................................57–89

VLADIMÍR PORŠ (1925–2006), VLASTIVĚDNÝ PRACOVNÍK, REGIONÁLNÍ HISTORIK A POPULARIZÁTOR KOMENSKÉHO ODKAZU
Karel RÝDL....................................................................................91–131

ZPRÁVY A RECENZE
ZA JAROSLAVEM TEPLÝM
František ŠEBEK..........................................................................135–149

BIBLIOGRAFIE DĚJIN VÝCHODNÍCH ČECH ZA ROK 2018
BIBLIOGRAFIE PŘÍSPĚVKŮ K DĚJINÁM VÝCHODNÍCH ČECH V PERIODICKÝCH PUBLIKACÍCH VYDÁVANÝCH VÝCHODOČESKÝMI INSTITUCEMI V ROCE 2018
David RICHTER...........................................................................153–160