Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Technický úsek

Zajišťuje běžnou údržbu areálu zámku a zařízení muzea, funkci energetika, stavební dozor při obnově zámku, provoz služebního auta, podílí se na instalaci výstav a expozic. Zajišťuje provoz a údržbu zabezpečovacích zařízení, zabezpečuje požární prevenci, bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci.

Ing. Zbyněk Brabec
vedoucí technického úseku
E-mail: brabec@vcm.cz
Telefon: 466 799 261, 601 087 615

Josef Ceral
vedoucí provozního oddělení
E-mail: ceral@vcm.cz
Telefon: 731 376 480

Václav Tamchyna
bezpečnostní technik
E-mail: tamchyna@vcm.cz
Telefon: 466 799 261, 608 045 953

Hana Bičíková, DiS.
investiční technik
E-mail: bicikova@vcm.cz
Telefon: 602 644 930, 466 799 261

Tomáš Čihák
provozář, energetik, elektrikář
E-mail: cihak@vcm.cz
Telefon: 723 877 369

Luděk Němec
zedník, údržbář

Pavel Adamec
provozář, úklid

Zdeněk Vytlačil
provozář, svářeč

Roman Kubík
provozář, truhlář

Adam Hájek
provozář

Petr Kubant
provozář, řidič

Marcel Starý
provozář, zahradník

Petra Dopitová
uklízečka

Lenka Festová
uklízečka