Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Zámek plný knih 2019

8. listopadu 2019 10:00 - 17:00

sál Ing. Jana Kašpara

Zdá se to neuvěřitelné, ale náš malý knižní veletrh nejen odborné literatury bude mít letos v listopadu už deváté pokračování.
Původní vize uspořádat propagační a prodejní akci publikací vydávaných prioritně paměťovými institucemi ČR se postupně měnila, až získala velmi specifickou podobu. Stala se jednak místem setkávání knihovníků, historiků, archeologů a dalších odborníků pracujících v kulturních institucích a zároveň i oblíbeným „veletrhem“ menších regionálních nakladatelství nebo vydavatelů specializujících se na odbornou, případně populárně naučnou literaturu.
Letošní ročník však bude odlišný. Celý areál zámku prochází výraznou rekonstrukcí, a proto se výjimečně sejdeme v sále Ing. Jana Kašpara v budově bývalé reálky, dnes Krajský úřad Pardubického kraje. Ačkoli budeme prostorově poněkud limitovaní, pokusíme se v maximální možné míře zachovat ráz akce, na kterou Vás všechny srdečně zveme.
Budete-li mít zájem se veletrhu zúčastnit, ať už jako vystavovatelé nebo hosté, prosím neváhejte a kontaktujte nás na e-mailu tetrevova@vcm.cz. Těšíme se na Vás!