Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Omezení provozu

V neděli 21. června od 14.30 hodin budou z důvodu konání koncertu Mixle v piksle uzavřeny valy.
Poslední prohlídka Od hradu k zámku: proměny pernštejnské rezidence se koná 21. 6. ve 14 hodin.
Děkujeme za pochopení.

Od úterý 26. května je z technický důvodů nepřístupná archeologická expozice Proti proudu času.Uzavřená zůstane i část velkého nádvoří kvůli probíhající rekonstrukci.

Pravidla provozu Východočeského muzea v Pardubicích od 11. 5. 2020

  • návštěvník u vstupu provede dezinfekci rukou
  • zároveň může být nejvýše 1 návštěvník na 10 m2 prostor
  • návštěvníci dodržují odstupy alespoň 2 metry, s výjimkou členů domácnosti

Maximální počty návštěvníků v jednotlivých expozicích
Historická expozice Pardubice – příběh města: 66 osob
Archeologická expozice Proti proudu času: 22 osob - nyní z technických důvodů uzavřená
Vyhlídka z věže: 7 osob

Aktuální informace o omezení provozu muzeum zveřejňuje kromě webu www.vcm.cz také na sociálních sítích, případné dotazy mohou návštěvníci směřovat na vedoucího oddělení služeb Matěje Bekeru – bekera@vcm.cz, tel. 607 034 110.

Děkujeme za pochopení!