Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Historické přednášky 2020 – podzim

20. říjen - 24. listopadu 202018:00 - 19:00

přednáškový sál, vstupné 50 kč

Co nového o Pernštejnech?

20. 10. 2020 od 18 h, přednáškový sál
Nová zjištění o stavebním vývoji pardubického zámku
Přednáší Mgr. František R. Václavík

27. 10. 2020 od 18 h, přednáškový sál
Oděvy pernštejnských žen
Přijetí španělské manýristické módy v Čechách v druhé polovině 16. století

Přednáší doc. Ing. Martina Hřibová, Ph.D.

3. 11. 2020 od 18 h, přednáškový sál
Zrádce nebo zkušený diplomat?
Role Jana z Pernštejna ve stavovském odboji roku 1547

Přednáší Prof. PhDr. Petr Vorel, CSc.

10. 11. 2020 od 18 h, přednáškový sál
Vévodkyně, abatyše a vyslankyně
Pernštejnské ženy na španělském královském dvoře
Přednáší doc. Mgr. Pavel Marek, Ph.D.

24. 11. 2020 od 18 h, přednáškový sál
900 let rybníkářství na Pardubicku
Přednáší Adolf Vondrka