Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Historické přednášky 2021 – jaro

30. březen - 27. dubna 202118:00 - 19:00

přednáškový sál, vstupné 50 kč

Co nového o Pernštejnech?

Z důvodu nákazy covid-19 a následných opatření je podzimní cyklus historických přednášek zrušen.
Přednášky jsou přesunuty na jarní cyklus.

Nová zjištění o stavebním vývoji pardubického zámku
Přednáší Mgr. František R. Václavík

Oděvy pernštejnských žen
Přijetí španělské manýristické módy v Čechách v druhé polovině 16. století

Přednáší doc. Ing. Martina Hřibová, Ph.D.

Zrádce nebo zkušený diplomat?
Role Jana z Pernštejna ve stavovském odboji roku 1547

Přednáší Prof. PhDr. Petr Vorel, CSc.

Vévodkyně, abatyše a vyslankyně
Pernštejnské ženy na španělském královském dvoře
Přednáší doc. Mgr. Pavel Marek, Ph.D.

900 let rybníkářství na Pardubicku
Přednáší Adolf Vondrka