Zprávy

Sekce pro lidové obyčeje České národopisné společnosti a další odborné instituce a orgány pořádaly ve dnech 14. a 15. 6. 2016 v Tišnově u Brna pracovní zasedání na téma Erotika v lidové kultuře, kde byly prezentovány taktéž výsledky dlouhodobého výzkumu výroční obyčejové tradice, který provádí Východočeské muzeum v Pardubicích. Příspěvek s názvem Kontext erotických motivů při masopustních obchůzkách ve východních Čechách, založený na fotodokumentaci autentických jevů v terénu, vhodně doplnil klip Staročeská maškara_Jeníkov u Hlinska 30. 1. 2016, který sestavil a k účelu zasedání nezištně poskytl pan Marek Zikuška ze Starého Mateřova. Klip je možno shlédnout na adrese: https://www.youtube.com/watch?v=8ALM9Z_vYPM

V r. 2015 uplynulo 120 let od konání Národopisné výstavy českoslovanské v Praze. Ve dnech  22 .a 23. 10. 2015 se v Národním zemědělském muzeu Praha konala konference s názvem Odkaz Národopisné výstavy českoslovanské 1895 v oblasti etnografie, muzejnictví a památkové péče, mimo jiné s cílem poukázat na témata spjatá s danou výstavou a jejími přípravami v regionech. Jelikož materiálem pro výstavu přispěl jak pardubický musejní spolek, tak další i musejní spolky z širšího Pardubicka, byla zmíněná konference příležitostí připomenout tuto skutečnost příspěvkem Hany Vincenciové s názvem Dochované modely staveb z okolí Pardubic, zhotovené pro Národopisnou výstavu českoslovanskou. S článkem na dané téma doplněným ilustracemi je možno se seznámit v 56. čísle periodika NZM  Prameny a studie, které je v těchto dnech již zájemcům k dispozici a uveřejňuje všechny příspěvky, které na zmíněné konferenci zazněly.

V dnešní době umožňují technické možnosti záznamu provádět kvalitní audiovizuální dokumentaci autentických projevů tradiční lidové kultury na úrovni, o jaké se předchozím generacím ani nezdálo. Pokud je technická stránka záznamu správným způsobem propojena s volbou záběrů a se zasvěceným komentářem, vznikají dokumenty významné hodnoty, které by neměly v přetlaku informací zaniknout. Patří k nim například reportáž o masopustní obchůzce v Jeníkově u Hlinska, která se uskutečnila 18. 2. 2017. Najdete ji na internetové adrese:  https://www.youtube.com/watch?v=PoEi7d-5flk

 


 

Facebook

Zřizovatelem Východočeského muzea je Pardubický kraj