Zámecké valy

Vilém z Pernštejna nechal na konci 15. století hrad přebudovat na zámek s čtyřkřídlou dispozicí. Současně bylo vytvořeno také mohutné opevnění, jehož podoba se zachovala dodnes. Protože zámek byl od počátku veden jako pevnost, nebylo možné valy dále formovat pomocí vegetace, neboť výhled do krajiny musel zůstat v případě napadení volný. Zámecké valy tak zůstávaly po několik staletí zcela holé a bez vegetace.
Určitá změna nastala až roku 1778, kdy došlo k zahradní úpravě na hradebních rondelech – odzbrojené bašty byly přetvořeny na služební zahrádky panských úředníků ubytovaných v prostorách zámku.
V roce 1836 vyhlásilo královéhradecké fortifikační ředitelství, že pardubický zámek se již nepokládá za vojenskou pevnost. Tím došlo k významné obměně ve vzhledu zámeckých valů - panská správa se současně s opravou hradební zdi rozhodla ke zvelebení celého opevnění. Koruny valů byly rozšířeny a zpřístupněny pomocí schůdných pěšin, na svahy bylo vysazeno 1600 ks ovocných stromů a 1200 ks keřů vinné révy. Když ovocné plodiny dozrávaly, najímala si panská správa placeného hlídače, který dohlížel na to, aby si lidé nemohli bezplatně česat jablka, hrušky, třešně, švestky ani vinnou révu.
Později byly vysazovány i jiné druhy dřevin, především jasany, javory, lípy či jírovce. Podoba valů se postupně měnila, ovocný sad byl ve 20. století přetvářen spíše na plochu parkově upravenou s převahou okrasných dřevin.
Jisté přechodné změny nastaly v roce 1931, kdy se v Pardubicích konala Výstava tělovýchovy a sportu. Zámek i s opevněním se stal součástí výstavních ploch – v jednom z rondelů byla umístěna kavárna, v jiném byl skautský tábor. Došlo také k dočasnému propojení areálu zámku s Tyršovými sady a to pomocí průchodu v hradební zdi na západní straně valů.
V současné době vytváří zámecké valy (spolu s Tyršovými sady) zelenou oázu v centru města. Průběžně zde dochází k obnově zeleně, jsou dosazovány některé ovocné i okrasné dřeviny a upravovány cesty.

Po dobu rekonstrukce zámku (2019-2020) jsou valy přístupné od 10 do 16 hodin (v létě do 20 hodin), a to pouze jižní bránou (zadní brána je uzavřena).


      
           
        

Facebook

Zřizovatelem Východočeského muzea je Pardubický kraj