Východočeský sborník historický

ISSN 1213-1733

Východočeský sborník historický představuje odborné recenzované periodikum, určené k publikování původních vědeckých příspěvků z historických a archeologických oborů. Jsou zde zveřejňovány výsledky základního výzkumu vázaného především k území východních Čech. Východočeský sborník vychází od roku 1991, v roce 2011 byl zařazen do prestižní evropské databáze odborných časopisů ERIH (European Reference Index for the Humanities). V současnosti vychází dvakrát ročně.

Recenzní řízení (Peer review)
Všechny články nabídnuté k publikování do Východočeského sborníku historického jsou posuzovány v rámci dvoustupňového systému:
1) v prvním stupni rozhoduje o postoupení článků do recenzního řízení redakční rada časopisu na svých pravidelných jednáních;
2) v případě postoupení článku do recenzního řízení posuzuje jeho kvalitu dvojice odborníků na danou problematiku z rozdílných akademických, vědeckých či odborných pracovišť, a to formou písemných posudků, na jejichž základě je článek doporučen k otištění bez úprav, doporučen s výhradami (s podmínkou úprav) nebo zcela nedoporučen.

Adresa vydavatele a redakční rady:
Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek č. 2, 530 02 Pardubice, tel: 466 799 240, e-mail: jilek@vcm.cz, nekvapil@vcm.cz; web: http:\\vcsh.vcm.cz

Redakční rada:
prof. PhDr. Petr Vorel, CSc. (FF Univerzity Pardubice) – vedoucí redaktor
PhDr. Jan Jílek, Ph.D. (VČM Pardubice, FF Univerzity Pardubice) – technický redaktor
PhDr. Ladislav Nekvapil (VČM Pardubice) – technický redaktor
doc. PhDr. Jan Němeček, DrSc. (HÚ AV ČR Praha)
PhDr. Jiří Sigl (FF Univerzity Pardubice, emeritus)
Mgr. Tereza Siglová, Ph.D. (SOkA Pardubice)
PhDr. František Šebek (FF Univerzity Pardubice)
doc. PhDr. Jaroslav Teplý, CSc. (FF Univerzity Pardubice, emeritus)
Mgr. Martina Vlčková (Muzeum východních Čech Hradec Králové)
PhDr. Vít Vokolek (NM Praha, emeritus)

Sazba:
Kateřina Siglová

Jazyková korektura:
Mgr. Renáta Tetřevová, PhDr. Ladislav Nekvapil

Pokyny a informace pro autory příspěvků

Obsahy prvních dvaceti ročníků Východočeského sborníku (č. 1/1991 až 20/2011) včetně autorského rejstříku naleznete ZDE.

Dosud vydaná čísla Východočeského sborníku (vč. obsahů) můžete zakoupit prostřednictvím e-shopu Východočeského muzea v Pardubicích. Fyzicky již nedostupné svazky jsou k dispozici ve formě PDF (jednotlivé separáty studií zobrazíte kliknutím na obálku příslušného čísla).


                  
 

Facebook

Zřizovatelem Východočeského muzea je Pardubický kraj