Volná pracovní místa

Výběrové řízení na pozici archeolog / archeoložka.

Výběrové řízení na pozici dokumentátor / dokumentátorka.

Výběrové řízení na pozici zoolog / zooložka – kurátor/ka sbírkových fondů VČM

Návrat do práce v Pardubickém kraji
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000017
Východočeské muzeum v Pardubicích zaměstnává jednoho pracovníka na dotovaném pracovním místě v rámci regionálního individuálního projektu Návrat do práce v Pardubickém kraji, který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP Z a státního rozpočtu České republiky.
 
Facebook

Zřizovatelem Východočeského muzea je Pardubický kraj