Včely ze všech ú(h)lů

Výstava nabízí množství informací o včelách z různých úhlů pohledu a zájmu. Detaily z jejich biologie, anatomie, fyziologie, etologie, ekologie a evoluce doplní informace o ekonomickém i společenském významu včel pro člověka, složení včelích produktů, literaturu o včelách atd.
A není to jen o včele medonosné – mnoho zajímavostí se návštěvníci dozvědí o divoce žijících samotářských včelách a podpoře jejich populací, o včelím příbuzenstvu, predátorech i škůdcích. K vidění je také soubor historických i moderních úlů. Ve výstavě najdete mnoho fotografií, preparáty, velkoformátové modely i několik druhů živého hmyzu.
Výstava se koná pod záštitou 1. náměstka hejtmana Pardubického kraje Romana Línka.
 
Přednáška 5. 4. 2018, v 18 h, přednáškový sál, vstupné 40 Kč 
Co vše nevíme o včelách
V naší přírodě žije asi 600 druhů včel. Mají pro nás obrovský význam, který výrazně převyšuje jen pouhou produkci medu a vosku.
Přednáší Petr Bogusch

      

    

Vstupné:
40 Kč plné vstupné
20 Kč snížené vstupné
Facebook

Zřizovatelem Východočeského muzea je Pardubický kraj