Úsek prezentace a služeb

Připravuje a prezentuje program Východočeského muzea a Zámku Pardubice, zajišťuje organizaci krátkodobých akcí muzea, stavbu výstav, veškerý tisk plakátů a pozvánek, pedagogickou činnost.
Zajišťuje provoz výstavních sálů a ostatních zpřístupněných prostor, dozor při akcích v prostorách užívaných muzeem.

Pracovníci:
Mgr. Kateřina Procházková Skůpová (vedoucí úseku); 
Mgr. Matěj Bekera (vedoucí oddělení služeb);
Marie Kantová (pracovník vztahů k veřejnosti, PR, marketing);
Mgr. Pavla Procházková (metodická pracovnice pro spolupráci se školami);
Mgr. František Kašpárek (pedagog);
Mgr. Tomáš Jireček (pedagog);
MgA. Veronika Doutlíková (výtvarník, výstavář);
Jakub Mareš (IT technik)

průvodci, kustodi a pokladní výstavních sálů

Velín:
Anton Gruber
Luděk Jirásek
Martin Kotyza
Lukáš Sivok
Martin Sivok
Jiří Šmok
Oldřich Zelinka
Facebook

Zřizovatelem Východočeského muzea je Pardubický kraj