Úsek prezentace a služeb

Připravuje a prezentuje program Východočeského muzea a Zámku Pardubice, zajišťuje organizaci krátkodobých akcí muzea, stavbu výstav, veškerý tisk plakátů a pozvánek, pedagogickou činnost.
Zajišťuje provoz výstavních sálů a ostatních zpřístupněných prostor, dozor při akcích v prostorách užívaných muzeem.

Pracovníci:
Mgr. Kateřina Procházková Skůpová (vedoucí oddělení); 
Mgr. Lucie Břízová (vedoucí oddělení služeb);
Marie Kantová (pracovník vztahů k veřejnosti, PR, marketing);
Mgr. Pavla Procházková (metodická pracovnice pro spolupráci se školami);
MgA. Oliver Vršanský (pedagog volného času)
MgA. Veronika Doutlíková (výtvarník, výstavář);

průvodci, kustodi a pokladní výstavních sálů

Velín:
Josef Brožek
Antonín Gruber
Luděk Jirásek
Martin Kotyza
Michal Kvapil
Jiří Šmok
Oldřich Zelinka
Facebook

Zřizovatelem Východočeského muzea je Pardubický kraj