Tisíciletá tradice české měny v Bulharsku

Tisíciletá tradice české měny je název výstavy, která třetím rokem ukazuje mincovní poklady numizmatické sbírky Východočeského muzea. Budete-li mít cestu do bulharského Plovdivu, nezapomeňte se zastavit ve Výstavním sále Národní knihovny Ivana Vazova v Plovdivu, kde je výstava do 30. května k vidění. Na bulharské verzi spolupracovalo Východočeské muzeum, Národní knihovna Ivana Vazova a Sdružení Čechů, Slováků a přátel – Plovdiv.

Výstava se poprvé představila veřejnosti v USA v roce 2013 u příležitosti výročí 20 let vzniku české koruny. Po měsíční prezentaci v Českém národním centru v New Yorku putovala do českého krajanského centra v texaském La Grange. V březnu 2016 byla instalována v Atriu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v Praze.

Výstava je jedinečnou příležitostí představit rozsáhlou numizmatickou sbírku muzea, která v současné době čítá něco přes 33 tisíc předmětů, a zároveň první prezentací mincí z doby Boleslava II., které jsou nejnovějším přírůstkem sbírky. Představuje historické tradice současné české měny, které sahají až do poloviny 10. století. Netradiční formou přibližuje hlavní mezníky měnového vývoje, jimiž český stát, který v období středověku a raného novověku představoval hlavního evropského vývozce mincovního stříbra, přispěl k dějinám peněžního oběhu. Dějiny české měny jsou v širším evropském kontextu představeny na 11 výstavních panelech fotografiemi a galvanoplastickými kopiemi vzácných historických  mincí, které podle sbírkových originálů zhotovil restaurátor VČM Michal Vojtěchovský. Část je věnována současné české korunové měně, existující od roku 1993.

    

 

Facebook

Zřizovatelem Východočeského muzea je Pardubický kraj