Tisíciletá tradice české měny od X. do XXI. století

Bohemian National Hall v New Yorku – Od soboty 29. června bude v Českém národním centru v New Yorku k vidění výstava „Tisíciletá tradice české měny od X. do XXI. století“, kterou spolupořádají Východočeské muzeum v Pardubicích, Univerzita Pardubice a Česká mincovna v Jablonci n. Nisou. Výstava se koná pod záštitou hejtmana Pardubického Martina Netolického.
Vernisáž bezprostředně souvisí se slavnostním ustavením nové česko–americké vědecké společnosti „The Comenius Academic Club“, která bude mít ve stejný den první společné zahajovací shromáždění na americké půdě. Obsahem zasedání bude malá konference věnovaná odkazu J.A.Komenského v širších souvislostech. Druhý den na ni naváže diskuse o systému financování vědy, kterého se budou za českou stranu účastnit i někteří členové Rady vlády pro vědu a výzkum.
Za nápadem i vlastní realizací výstavy stojí prof. Petr Vorel, děkan Filozofické fakulty Univerzity Pardubice, který je členem „Československé společnosti věd a umění“ a zároveň léta působí ve Východočeském muzeu jako historik a numizmatik. Výstava je koncipována jako putovní, takže je tvořena několika panely s využitím fotografií a galvanoplastických kopií mincí, které podle sbírkových originálů zhotovil restaurátor Východočeského muzea v Pardubicích Michal Vojtěchovský. Převoz originálních mincí by byl administrativně i finančně nesmírně náročný a konceptu putovní výstavy tak po všech stránkách lépe vyhovuje varianta, kterou jsme zvolili. Vyrobené kopie jsou od originálů k nerozeznání. Petr Vorel na vernisáži výstavy představí také svou novou knihu „From the Silver Czech Tolar to the Worldwide Dollar.“  
Po měsíční prezentaci v Českém národním centru v New Yorku bude výstava předána některému z trvalých významných českých krajanských center v  Cedar Rapids v Iowe nebo La Grange, odkud si ji pak v případě zájmu budou moci půjčovat menší místní krajanské pobočky do dalších lokalit v USA.

  

Facebook

Zřizovatelem Východočeského muzea je Pardubický kraj