Technický úsek

Zajišťuje běžnou údržbu areálu zámku a zařízení muzea, funkci energetika, stavební dozor při obnově zámku, provoz služebního auta, podílí se na instalaci výstav a expozic.
Zajišťuje provoz a údržbu zabezpečovacích zařízení, zabezpečuje požární prevenci, bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci.

Pracovníci:
Josef Ceral, ceral@vcm.cz (vedoucí technického úseku);
Václav Tamchyna (bezpečnostní technik); 
Radek Beneš (provozář, investiční referent);
Luděk Němec (zedník, údržbář);
Jaroslav Špaček (provozář, úklid);
Tomáš Čihák (provozář, energetik, elektrikář);
Zdeněk Vytlačil (provozář, svářeč);
Roman Kubík (provozář, truhlář);
Petr Kubant (provozář, řidič);
Marcel Starý (provozář, zahradník).

 

Facebook

Zřizovatelem Východočeského muzea je Pardubický kraj