Služby

Chystáte se uzavřít sňatek? Takový krok si jistě zaslouží důstojné a slavnostní prostředí. Prostory renezančního zámku Vám takové prostředí dokáží nabídnout.
Zámeckou kavárnu najdete na velkém nádvoří Zámku Pardubice
Facebook

Zřizovatelem Východočeského muzea je Pardubický kraj