« zpět na sekci Sborník historický

Obchod - Sborník historický - Detail produktu

Východočeský sborník historický sv. 28/2015
Kategorie: Sborník historický
Autor:
Počet stran: 242
Datum vydání: 2015
Dostupnost: Skladem

Stručný popis

Pce, VČM, 2015, ISSN 1213-1733, 242 s. vč. obr.

Obsah knihy

ČLÁNKY A STUDIE

ZÁCHRANNÝ ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM
U KOSTELA SV. MARTINA V CHRASTI-CHRAŠICÍCH
(OKR. CHRUDIM)
Jan FROLÍK

NÁLEZ POZDNĚ STŘEDOVĚKÉ FORTIFIKACE
Z PARDUBIC
Tomáš ZAVORAL

PŘEDPERNŠTEJNSKÝ PŘÍKOP S HROBY
POD PARDUBICKOU ZVONICÍ
Tomáš ČURDA

SPOJENÉ VÝCHODOČESKÉ LANDFRÝDY
Specifické pojetí landfrýdní instituce v českých dějinách
Martin ŠANDERA

EUSTACHIUS LANDEK Z TRAUNŠTEJNA
A JEHO CHRUDIMSKÝ ŽIVOT
David RICHTER

LESNÍ A LUČNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA HRADCE
KRÁLOVÉ V 16. A NA POČÁTKU 17. STOLETÍ
Jana VOJTÍŠKOVÁ, Věra NĚMEČKOVÁ

Z VÝCHODNÍCH ČECH NA DRUHÝ KONEC SVĚTA
Michal STROBACH

ZPRÁVY A RECENZE

NOVĚ OTEVŘENÁ ARCHEOLOGICKÁ EXPOZICE VÝCHODOČESKÉHO MUZEA V PARDUBICÍCH:
PROTI PROUDU ČASU, PARDUBICKO V PRAVĚKU
A RANÉM STŘEDOVĚKU
Jan JÍLEK, František J. KAŠPÁREK, Kristýna BULVOVÁ, Dominika SCHMIDTOVÁ

BIBLIOGRAFIE DĚJIN
VÝCHODNÍCH ČECH
ZA ROKY 2013–2014

BIBLIOGRAFIE HISTORICKÝCH A VLASTIVĚDNÝCH NEPERIODICKÝCH PUBLIKACÍ PRO ÚZEMÍ
VÝCHODNÍCH ČECH ZA LÉTA 2013 A 2014
David RICHTER
Facebook

Zřizovatelem Východočeského muzea je Pardubický kraj