« zpět na sekci Sborník historický

Obchod - Sborník historický - Detail produktu

Východočeský sborník historický sv. 20/2011
Kategorie: Sborník historický
Autor:
Počet stran: 214
Datum vydání: 2011
Dostupnost: Skladem

Stručný popis

Pce, VČM 2011, ISBN 978-80-87151-22-8, ISSN 1213-1733, 214 s. včet.obr.

Obsah knihy

iří SIGL – Vít VOKOLEK: NOVÉ POZNATKY KE STŘEDOVĚKÉMU OSÍDLENÍ PARDUBIC, SÍDLIŠTĚ NA SLOVANECH (K.Ú. STUDÁNKA)
Jan MUSI:L RANĚ NOVOVĚKÉ KOVOVÉ ČLÁNKOVÉ ŽENSKÉ OPASKY (TZV. BRAUTGÜRTEL)
Petr VOREL: NÁLEZY MINCÍ Z LET 1970–2010 NA PARDUBICKU
Martina HALÍŘOVÁ: VÝVOJ PÉČE O SIROTKY V ČECHÁCH A OKRESNÍ SIROTČINEC V PARDUBICÍCH DO ROKU 1914
Hana STOKLASOVÁ: EVANGELICKÝ SBOR VE DVAKAČOVICÍCH A STAVBA JEHO KOSTELA V 19. STOLETÍ
Vojtěch KYNCL: VELITEL KOLÍNSKÉHO GESTAPA PAUL FEUSTEL DOPADENÝ VÁLEČNÝ ZLOČINEC
Hana VINCENCIOVÁ: OBCHŮZKA S JIDÁŠEM V LOZICÍCH, OKRES CHRUDIM, V KONTEXTU SOUČASNÝCH TRENDŮ VÝSKYTU OBYČEJE VE VÝCHODNÍCH ČECHÁCH
Marie KANTOVÁ: AUTORSKÝ REJSTŘÍK PRVNÍCH DVACETI ROČNÍKŮ VÝCHODOČESKÉHO SBORNÍKU HISTORICKÉHO
Facebook

Zřizovatelem Východočeského muzea je Pardubický kraj