« zpět na sekci Sborník historický

Obchod - Sborník historický - Detail produktu

Východočeský sborník historický sv. 21/2012
Kategorie: Sborník historický
Autor:
Počet stran: 336
Datum vydání: 2012
Dostupnost: Skladem

Stručný popis

Pce, VČM 2012, ISBN 978-80-87151-24-2, ISSN 1213-1733, 336 s. včet.obr.

Obsah knihy

Jan MUSIL – Jan JÍLEK: OSADA Z POZDNÍ DOBY ŘÍMSKÉ A POČÁTKU DOBY STĚHOVÁNÍ NÁRODŮ V CHRUDIMI
Naďa PROFANTOVÁ – František KAŠPÁREK: DEPOT ŽELEZNÝCH PŘEDMĚTŮ Z MLÉKOSRB, OKR. HRADEC KRÁLOVÉ A DALŠÍ BLÍZKÉ NÁLEZY Z VÝCHODNÍCH ČECH
Tereza SIGLOVÁ: SPOR DLUŽNÍKA JIŘÍKA ROŽCE Z BOHDANČE A MIKULÁŠE HALTÝŘNÍKA O PLATNOST PRODEJE USEDLOSTI (1584–1594)
Eva MATĚJKOVÁ: KUTNOHORSKÝ PATRICIJSKÝ ROD „Z VRCHOVIŠŤ“ V JAGELLONSKÉ DOBĚ
Vojtěch BRÁDLE: VÝZNAM KLADSKÉ VLÁDNÍ MINCE VE STRUKTUŘE OBĚŽIVA V ČECHÁCH DRUHÉ POLOVINY 17. STOLETÍ
Lucie RYCHNOVÁ: STAVEBNÍK FRANTIŠEK JOSEF ŠLIK
Lenka MARŠÁLKOVÁ: UROZENÝ PŘÍBUZNÝ VERSUS PROFESIONÁLNÍ AGENT SONDA DO KOMUNIKAČNÍ PRAXE MILÁNSKÉHO GUVERNÉRA JERONÝMA COLLOREDA VE 20. LETECH 18. STOLETÍ
Tomáš BANDŽUCH: SPOLKOVÝ ŽIVOT V LUŽI
René NOVOTNÝ: SLUŽEBNA HLAVNÍHO RASOVÉHO A OSÍDLOVACÍHO ÚŘADU SS V PARDUBICÍCH 1941–1944
Facebook

Zřizovatelem Východočeského muzea je Pardubický kraj