« zpět na sekci Sborník historický

Obchod - Sborník historický - Detail produktu

Východočeský sborník historický sv. 22/2012
Kategorie: Sborník historický
Autor:
Počet stran: 304
Datum vydání: 2012
Dostupnost: Skladem

Stručný popis

Pce, VČM 2012, ISSN 1213-1733, 304 s. včet.obr.

Obsah knihy

František KAŠPÁREK – Tomáš MANGEL: LATÉNSKÉ SÍDLIŠTĚ V POHŘEBAČCE,OKR. PARDUBICE (ZÁCHRANNÝ VÝZKUM V ROCE 2012)
Jan MUSIL – Petr NETOLICKÝ: ZANIKLÁ STŘEDOVĚKÁ A RANĚ NOVOVĚKÁ VES BOLEŠOV V K. Ú. SPAČICE, OKRES CHRUDIM, PARDUBICKÝ KRAJ
Jaroslav TEPLÝ: HRAD STRÁDOV A JAROŠ LACEMBOK Z CHLUMU
Petr VOREL: ZDECHOVICKÝ POKLAD HYNKA TLUKSY VRÁBSKÉHO Z VRÁBÍ A FINANČNÍ POTENCIÁL ČESKÉ VENKOVSKÉ ŠLECHTY KONCEM 16. STOLETÍ (Spor o šlechtickou pozůstalost v případě smrti zůstavitele bez dědiců a bez pořízeného kšaftu z let 1594–1603)
Ladislav NEKVAPIL: KRAJ „NÁBOŽENSKÝCH BLOUZNIVCŮ“ V DOBĚ RANÉ TOLERANCE: RYCHMBURSKO KOLEM ROKU 1781
Marie MACKOVÁ: PLUKOVNÍK LUDWIG HOHENLOHE-LANGENBURG A PARDUBICE
Vojtěch KYNCL: HEINZ BARTH, LEŽÁKY A ORADOUR SUR GLANE MEZI JUSTICÍ A POLITIKOU
Facebook

Zřizovatelem Východočeského muzea je Pardubický kraj