« zpět na sekci Sborník historický

Obchod - Sborník historický - Detail produktu

Východočeský sborník historický sv. 32/2017
Kategorie: Sborník historický
Autor:
Počet stran: 283
Datum vydání: 12/2017
Dostupnost: Skladem

Stručný popis


            

Obsah knihy

OBSAH:
ČLÁNKY A STUDIE:
RANĚ STŘEDOVĚKÉ OSÍDLENÍ V DRAŽKOVICÍCH
(OKR. PARDUBICE)
Markéta KOŠAŘOVÁ – Kristýna BULVOVÁ..................................5–115
K POČÁTKŮM HRADU LICHNICE
Příspěvek k poznání raně gotické architektury
ve východních Čechách
Radek BLÁHA – Miroslav KOVÁŘ – Jan MUSIL.....................117–140
BENEDIKTINSKÉ EXPOZITURY VE VÝCHODNÍCH
ČECHÁCH DOBY PŘEDHUSITSKÉ
Příspěvek k otázce geneze a významu klášterních dependencií
Josef ŠRÁMEK............................................................................ 141–171
SPOR MIKULOVICKÉHO FARÁŘE
A JANA MLADŠÍHO KAPOUNA ZE SVOJKOVA
O PLACENÍ OBILNÉHO OSPU Z LET 1588–1593
David RICHTER......................................................................... 173–195
LICHTENŠTEJNSKÉ HRANIČNÍ KAMENY
NA LANŠKROUNSKU A MORAVSKOTŘEBOVSKU
Matouš JIRÁK – Petr VOMÁČKA............................................. 197–225
DELIKTY „RUŠENÍ NÁBOŽENSTVÍ“
ŘEŠENÉ KRAJSKÝM SOUDEM V CHRUDIMI
VE DRUHÉ POLOVINĚ 19. STOLETÍ
Veronika HRDINOVÁ................................................................. 227–252
DĚTSTVÍ STIŽENÉ TUBERKULÓZOU
Každodenní život v sanatoriu na příkladu
Hamzovy dětské léčebny v Luži
Šárka Caitlín RÁBOVÁ............................................................... 253–272
BIBLIOGRAFIE DĚJIN
VÝCHODNÍCH ČECH
ZA ROK 2016
BIBLIOGRAFIE HISTORICKÝCH A VLASTIVĚDNÝCH
NEPERIODICKÝCH PUBLIKACÍ PRO ÚZEMÍ
VÝCHODNÍCH ČECH ZA ROK 2016
David RICHTER........................................................................... 275–283
Facebook

Zřizovatelem Východočeského muzea je Pardubický kraj

Východočeské muzeum
v Pardubicích

Zámek č.p. 2
530 02 Pardubice
tel: +420 466 799 240
IČ: 14450542