« zpět na sekci Sborník historický

Obchod - Sborník historický - Detail produktu

Východočeský sborník historický sv. 31/2017
Kategorie: Sborník historický
Autor:
Počet stran: 180
Datum vydání: 07/2017
Dostupnost: Skladem

Stručný popis


            

Obsah knihy

SÍDLIŠTĚ Z DOBY ŘÍMSKÉ V TUNĚCHODECH,
OKR. CHRUDIM
Nálezy z let 1973 až 1984 v poloze Bodlavecké pole a v areálu JZD
Jan JÍLEK – František KAŠPÁREK – Vít VOKOLEK – Jiří SIGL......5–55
POZŮSTATKY TEPLOVZDUŠNÉHO VYTÁPĚNÍ Z DOMINIKÁNSKÉHO KLÁŠTERA V CHRUDIMI
Miroslav KOVÁŘ – Jan MUSIL.....................................................57–78
OPAT BAVOR Z NEČTIN A VÝVOJ BŘEVNOVSKÉHO KLÁŠTERSTVÍ V DOBĚ POSLEDNÍCH PŘEMYSLOVCŮ SE ZŘETELEM K SEVEROVÝCHODNÍM ČECHÁM
Josef ŠRÁMEK..............................................................................79–103
KRÁLOVÉHRADECKÉ SOUDNÍ PŘE Z LET 1548– 1564 POSTOUPENÉ K APELAČNÍMU SOUDU
Josef KINDL................................................................................105–132
KOMUNISTÉ NEBO FAŠISTÉ?
Činnost Komunistické strany Československa a Národní obce fašistické před pardubickými obecními volbami v roce 1932
Michal BENDA............................................................................133–158
ZPRÁVY A RECENZE
LADISLAV NEKVAPIL (ed.), DENÁROVÝ POKLAD Z CHÝŠTĚ: KATALOG UNIKÁTNÍHO NÁLEZU ČESKÝCH MINCÍ
Z KONCE 10. STOLETÍ…
Petr CHARVÁT.............................................................................161–163
BIBLIOGRAFIE DĚJIN
VÝCHODNÍCH ČECH
ZA ROK 2016
BIBLIOGRAFIE PŘÍSPĚVKŮ K DĚJINÁM VÝCHODNÍCH ČECH
V PERIODICKÝCH PUBLIKACÍCH VYDÁVANÝCH
VÝCHODOČESKÝMI INSTITUCEMI V ROCE 2016
David RICHTER.........................................................................167-175
Facebook

Zřizovatelem Východočeského muzea je Pardubický kraj