Sbírka Východočeského muzea v Pardubicích

         

Digitální katalog sbírek


Sbírka Východočeského muzea v Pardubicích
čítá k 31.12.2013 téměř 170 tisíc evidenčních čísel, což činí skoro 700 tisíc kusů sbírkových předmětů.
Na sbírkotvorné činnosti se podílejí oddělení archeologické, přírodovědné a historické.


Ceník reprografických a digitalizačních služeb

Archeologické oddělení spravuje 2 fondy, fond staré archeologické sbírky a nové archeologické sbírky tvořené z výzkumů a nálezů.

Přírodovědné oddělení spravuje celkem 10 fondů, které tvoří sbírkové předměty přírodnin živé i neživé přírody.


Historické oddělení má největší podíl na akviziční činnosti, spravuje více než 60 fondů rozdělených podle jednotlivých oborů.

 

Facebook

Zřizovatelem Východočeského muzea je Pardubický kraj