Rekonstrukce zámku

Roky 2019 a 2020 budou ve Východočeském muzeu v Pardubicích a Zámku Pardubice ve znamení velkých změn. V lednu 2019 odstartoval rozsáhlý projekt rekonstrukce v paláci i hospodářských budovách, dostavby výstavních sálů na místě někdejších zámeckých sýpek a budování nových expozic. Stavbu provádí firma ARCHATT PAMÁTKY.
Pardubický kraj má na projekt z evropského programu ITI pro Hradecko-pardubickou aglomeraci získat 95milionovou dotaci, vysoutěžená cena stavebních prací je včetně DPH 119 milionů korun. Další prostředky budou potřeba na nové vybavení interiérů a expozici Pernštejnská rezidence – nejstarší renesance v Čechách. Realizace této části plynule naváže na stavební práce.
Rekonstrukce, dostavba a nové expozice
V zámeckém paláci stavebníci vyřeší dlouholeté neduhy stavebně-technického stavu památky a připraví prostory pro vybudování nové expozice Pernštejnská rezidence – nejstarší renesance v Čechách. Upraví povrchy a skladbu podlah, zapraví poškozené části omítek a obnoví kamenické prvky.
V místě dnešní truhlárny v budově čp. 2 najde ideální prostor expozice Pernštejnské zbrojnice. Rekonstrukce se dočká přednáškový sál v přízemí této budovy, v patře pak vznikne pedagogický a výtvarný atelier. Nové výstavní sály budou také v dostavbě dvou traktů původních sýpek. Za hospodářskými budovami budou mít své zázemí dílenské provozy.
Stavební práce vycházejí z generelu dlouhodobé prezentace Zámku Pardubice jako pernštejnské rezidence, který dal Pardubický kraj v minulých letech zpracovat a připomínkovat třem významným českým architektům – Josefu Pleskotovi, Ladislavu Lábusovi a Petru Všetečkovi.

Část expozice zůstane přístupná
Po dobu rekonstrukce zůstanou veřejnosti přístupné expozice Pardubice – příběh města a archeologická expozice Proti proudu času, do odvolání bude otevřená i expozice skla. Ještě do 3. března mohou návštěvníci zavítat na výstavy Vášeň, čas a sklo a Pardubické proměny. Prohlídky rytířských sálů a kaple Tří králů skončí 24. března.

Muzeum chystá nové prohlídky
I když rytířské sály nebudou po dobu rekonstrukce přístupné, nabídne letos Východočeské muzeum prohlídky krytu civilní obrany, zámeckého areálu, historického jádra města nebo procházku okolo staveb moderní architektury v Pardubicích. Novinkou budou od jara 2019 prohlídky pro děti, které budou věnované poznání pardubických legend a historického centra a také tajemství krytu civilní obrany. V plánu je i uspořádání některých tradičních akcí, jako jsou muzejní noc, dětský den či divadelní festival Pernštejn(l)ove. Další program bude Východočeské muzeum pružně připravovat podle harmonogramu stavby.

Facebook

Zřizovatelem Východočeského muzea je Pardubický kraj