Protiklady v tradičních motivech při masopustních obchůzkách

Dokumentovat tradiční lidovou kulturu je pro Východočeské muzeum v Pardubicích úkolem, který přináší zajímavé výsledky. Setrvačnost tradování určitých motivů například umožňuje, abychom se setkávali se starobylými  prvky duchovní kultury doslova z očí do očí, samozřejmě v pojetí současníků. Tak třeba vodní démon vodník je i dnes oblíbenou bájnou postavou, spojovanou s přírodou i s bezprostřední blízkostí lidských příbytků, jak o tom svědčí četná figurální ztvárnění vodníka na vesnicích i v krajině. Tradičně se vodník  uplatňuje i při masopustních obyčejích. V Rušinově v Železných horách se při obchůzce masek v roce 2017 objevilo pojízdné Vodníkovo doupě, které zastoupilo jinde obvyklou občerstvovací šatlavu. Z okruhu vědy a techniky, který je bájeslovným představám v protikladu, proniklo do masopustní obyčejové tradice téma dobývání vesmíru a je stále oblíbené. Ve Veselí u Přelouče tak bylo možno konečně v roce 2017 zjistit odhalené tajemství lunárního Lenochoda, a to i s odborným výkladem u originálu,  na kterém nechyběly technické detaily včetně satelitů z deštníků. V Třebosicích u Pardubic zase trojice kosmonautů Lajka, Gagarin a Těreškova  předváděla návštěvníka z vesmíru v podobě obřího hmyzu. Vynalézavost, nápaditost a vtipnost ztvárnění kostýmů i další složky chování uvedených masek byly jedinečné.

   

     

 

Facebook

Zřizovatelem Východočeského muzea je Pardubický kraj