Projevy lokální tradice

Úcta k věkovitému stromu, výroční obyčeje ve formě stavění máje a pálení čarodějnic, zřízení zvoničky a zavěšení nově pořízeného zvonku, všechny tyto projevy tradičního chování se naráz propojily v Lipce u Horního Bradla na Chrudimsku dne 30. dubna 2017. Příležitostí k tomu byla slavnost na počest impozantní lípy srdčité, rostoucí poblíž někdejší lipecké tvrze. Tato lípa k sobě váže řadu pověstí. Její stáří se odhaduje nejméně na 600 let, podle některých zdrojů je ještě o dvě století starší a může souviset se založením tvrze. Z původního rozvětvení do tří ramen jsou dochovány dva mohutné kmeny, odborně zpevněné. V roce 2016 se lípa stala vítězem celostátní ankety Strom roku, o rok později se umístila v internetovém hlasování na třetím místě obdobné soutěže zemí Evropy. Cílem anket je přimět veřejnost, aby se zajímala o stromy ve svém okolí a pečovala o stromy obecně. Péče o genius loci lipecké lípy není jednoduchá, i to napadá příchozího u tohoto skvostu naší krajiny.  

 

   

 

 

Facebook

Zřizovatelem Východočeského muzea je Pardubický kraj