Prohlídka zámku

Zámek Pardubice je stále silněji vnímán jako jeden z nejcennějších klenotů příkladně obnovené palácové architektury v České republice. Svědčí o tom nejenom zájem laické veřejnosti, rovněž trvalá pozornost odborníků a prohlášení zámku národní kulturní památkou v roce 2010. Zámek Pardubice patří k nejlépe udržovaným památkám v regionu.

Prohlídkový okruh Rytířské sály a kaple Tří králů
Východočeské muzeum nabízí časované prohlídky raně renesančních rytířských sálů - Mázhausu, Vojtěchova sálu a Sloupového sálu a kaple Tří králů. Prohlídky začínají vždy v celou hodinu (první v 10 h, poslední v 17 h). Vstupenky zakoupíte v pokladně v Labské bráně zámku. 
Při některých akcích jsou prohlídky zrušeny - sledujte přehled omezení provozu.
Čas trvání prohlídky: cca 50 minut. Vstupné 90 Kč.
 
Prohlídkový okruh Zámek jako pernštejnská rezidence
Připravili jsme také prohlídky zámku zaměřené na architekturu a výtvarné umění. Návštěvníci s průvodcem nejprve prozkoumají stavbu zámku zvenčí a pokusí se „číst” v architektuře dvou velkých uměleckých epoch. Prostřednictvím zajímavých míst zámeckého interiéru, který reprezentoval vysoké postavení pánů z Pernštejna, nahlédnou do života našich předků. Pozdní gotiku a ranou renesanci budou mít téměř na dotek. 
Závěrečná prohlídka před uzavřením kvůli rekonstruci: 24. února od 14 hodin.
Prohlídka je na objednání na telefonním čísle 607 034 110 nebo přes e-mail bekera@vcm.cz. Rádi přivítáme skupiny alespoň pěti osob.
Čas trvání prohlídky: cca 75 minut. Vstupné 140 Kč.


Virtuální prohlídka

     

 

Facebook

Zřizovatelem Východočeského muzea je Pardubický kraj