Prohlídka zámku

Zámek Pardubice je stále silněji vnímán jako jeden z nejcennějších klenotů příkladně obnovené palácové architektury v České republice. Svědčí o tom nejenom zájem laické veřejnosti, rovněž trvalá pozornost odborníků a prohlášení zámku národní kulturní památkou v roce 2010. Zámek Pardubice patří k nejlépe udržovaným památkám v regionu.

Prohlídkový okruh Rytířské sály a kaple Tří králů - prohlídkový okruh bude zrušen 24. 3. 2019
Východočeské muzeum nabízí časované prohlídky raně renesančních rytířských sálů - Mázhausu, Vojtěchova sálu a Sloupového sálu a kaple Tří králů. Prohlídky začínají vždy v celou hodinu (první v 10 h, poslední v 17 h). Vstupenky zakoupíte v pokladně v Labské bráně zámku. 
Čas trvání prohlídky: cca 50 minut. Vstupné 90 Kč.

Rytířské sály budou z důvodu rekonstrukce uzavřeny, poslední možnost prohlídky:
24. 3. v 10, 11, 14 a 16 hodin - rozlučkové prohlídky vás zavedou do rytířských sálů, kaple Tří králů a na zámeckou věž. Vstupné 90 Kč.
Prohlídku je třeba rezervovat na telefonním čísle 607 034 110 nebo e-mailu bekera@vcm.cz

Prohlídkový okruh Zámek jako pernštejnská rezidence - prohlídkový okruh bude zrušen 24. 3. 2019
Připravili jsme také prohlídky zámku zaměřené na architekturu a výtvarné umění. Návštěvníci s průvodcem nejprve prozkoumají stavbu zámku zvenčí a pokusí se „číst” v architektuře dvou velkých uměleckých epoch. Prostřednictvím zajímavých míst zámeckého interiéru, který reprezentoval vysoké postavení pánů z Pernštejna, nahlédnou do života našich předků. Pozdní gotiku a ranou renesanci budou mít téměř na dotek. 
Prohlídka je na objednání na telefonním čísle 607 034 110 nebo přes e-mail bekera@vcm.cz. Rádi přivítáme skupiny alespoň pěti osob.
Čas trvání prohlídky: cca 75 minut. Vstupné 140 Kč.

Prohlídkový okruh Od hradu k zámku: proměny pernštejnské rezidence - prohlídkový okruh bude zahájen od 26. 3. 2019
Prohlídka představí stavebně-historickou proměnu pardubického hradu na zámek. Zvenčí návštěvníci prozkoumají budovu zámeckého paláce s hospodářskými budovami a pokusí se „číst“ v architektuře uměleckých epoch pozdní gotiky a renesance. Zároveň si prohlédnou unikátní fortifikační systém s dělostřeleckými rondely, jež je považován za unikátní projev středoevropského opevňovacího stavitelství šestnáctého století.
Nejbližší prohlídka se uskuteční 28. dubna 2019 od 14 hodin.
Prohlídka je na objednání na telefonním čísle 607 034 110 nebo přes e-mail bekera@vcm.cz. Rádi přivítáme skupiny alespoň pěti osob.
Čas trvání prohlídky: cca 45 minut. Vstupné 70/35 Kč.

Virtuální prohlídka

     

 

Facebook

Zřizovatelem Východočeského muzea je Pardubický kraj