Programy k výstavám 2017

Poklady zbrojnic státních hradů a zámků
6. 11. 2017 -  2. 3. 2018
První část výstavy patří perlám renesančních sbírek vysoké aristokracie, druhá se soustředí na výzbroj prostých vojáků a důstojníků 17. až 19. století. Samostatný prostor věnuje výstava i lovectví a zbraním z Orientu a Dálného východu. V programu žáci poznají největší skvosty zbrojnic 35 českých a moravských hradů a zámku. Naučí se rozeznat části rytířské plátové zbroje, seznámí se s různými druhy chladných i palných zbraní, odhalí roli technologického vývoje zbraní a vojenské strategie. Vyzkouší si část zbroje nebo vytvoření vojenské formace s maketami pušek. Získají všeobecný přehled o vývoji zbraní od 16. do 19. století a jejich roli v dějinách Evropy. Celou pozvánku ke stažení naleznete zde.

      

      


Kouzlo betlémů
Betlém Petra Pauluse a něco navíc
(pouze ve dnech 6. 12. – 12. 12. 2017)
Pro velký úspěch i letos v předvánoční čas představí Martin Sochor obklopený několika autorskými betlémy dětem jednotlivé betlémové figurky. Bude o nich a jejich výrobě nejen vyprávět, ale dovolí dětem rozpohybovat jednotlivé strojky z pohyblivého betlému a zkoumat detailní pohyby figurek. Celou pozvánku ke stažení naleznete zde.

          

Hry a klamy
18. 9. – 24. 11. 2017
Výstava v sobě kombinuje hru, zábavu i poučení. Zahrnuje na sedm desítek exponátů, které jsou přímo určené k vyzkoušení, vyřešení nebo soutěžení. Jejím základním prvkem je interaktivnost. Žáci poznají prostřednictvím her a experimentů běžné jevy, které se dějí kolem nás. Kromě toho, že se dozvědí řadu nových zajímavostí, mohou se také exponátů dotýkat. Děti si vyzkouší svou šikovnost, ověří si některé své znalosti, schopnosti a dovednosti, prověří své smysly a zjistí, jak rychlé jsou jejich reakce. Všechny exponáty doplňuje vysvětlení „proč jsou věci tak, jak jsou“. Pozvánka ke stažení zde

     

    
 
Lidé proti Heydrichovi

pouze v týdnu 5. 6. – 9. 6. 2017
V našem programu žákům připomeneme události z jara a počátku léta 1942, kdy se Pardubice staly významným centrem československého protinacistického odboje. Někteří obyvatelé města a jeho okolí tehdy podporovali parašutisty ze skupiny Silver A a z na ni navazujících výsadků, za což posléze tvrdě zaplatili.
Účastníci programu se ocitnou přímo mezi předměty, které byly účastny těchto událostí (seskoková kombinéza, popravčí kůl, mučicí nástroje, oděvy popravených), na čas se stanou parašutisty nebo jejich podporovateli. Na závěr zjistí, kolik z nich přežilo a budou řešit otázku, co by udělali oni, kdyby je za protektorátu někdo požádal, aby pomohli parašutistovi.
Celou pozvánku ke stažení naleznete zde.

    

Poznejte dobu svých předků

9. 5. – 22. 9. 2017
Ve výstavě budou žáci jako hosté v dobových interiérech oživených figurínami svědky drobných momentů každodenního života z doby 20. století. V rámci výukového programu se stanou svědky proměn životního stylu od doby vzniku 1. republiky až do konce 80 let minulého století. Uvidí ukázky užitkových i dekorativních předmětů, nebudou chybět ani exponáty dokládající převratný vývoj v oblasti zvuku, počátky rádiového i televizního přenosu, v té době rozšířené potraviny, čisticí prostředky a kosmetika. Efektní součástí výstavy budou dobové oděvy nejen společenské, ale i sportovní a pro rekreaci. Žáci se seznámí s událostmi, které se v té době děly v Pardubicích, zasahovaly do života lidí a ovlivňovaly tvářnost města. Pokusí se na závěr zařadit různé věci do určitého období, kdy se vyskytovaly a používaly. Tak si udělají představu o době svých rodičů, prarodičů i praprarodičů.
Celou pozvánku ke stažení naleznete zde.


   

 

Táhni, … ale vrať se!  
27. 3. – 8. 9. 2017
Výstava přibližuje poutavou formou problematiku tahu ptáků z hnízdiště do zimoviště a zpět. Někteří ptáci při této cestě urazí neuvěřitelné vzdálenosti napříč kontinenty a setkají se s řadou nástrah. Proč se na takovou dlouhou a náročnou pouť každoročně vydávají? Kde zimují? Kolik z nich se k nám vrátí zpět? Může nám na tyto otázky odpovědět kroužkování ptáků? Toto vše zodpoví výukový program v rámci kterého žáci mohou napodobit kroužkování ptáků, shlédnou kratinký film o jejich tahu a sčítání. Vyřeší čapí kvíz a zábavnou formou sestaví ptačí jídelníček.
Celou pozvánku ke stažení naleznete zde

      

   

Čas Velikonoc. Kraslice, farbanky, perašky

14. 3. – 13. 4. 2017
V rámci výukového program si žáci prohlédnou mezinárodní výstavu velikonočních kraslic z České republiky, Slovenské republiky a Bulharské republiky nazvanou ČAS VELIKONOC. KRASLICE, FARBANKY, PERAŠKY. Na cca 400 exponátech uvidí a mohou porovnat, jaké jsou shody a rozdíly v použitých technikách zdobení kraslic v těchto zemích. Výstava ukazuje soudobou kraslicovou tvorbu, která se může stát pro děti inspirací jejich vlastní práce.
Následovat bude výtvarná dílna, kde si děti vyrobí drátenický zápich s korálky ve tvaru vajíčka.
Celou pozvánku ke stažení naleznete zde

    

   

Facebook

Zřizovatelem Východočeského muzea je Pardubický kraj