Programy k expozicím

Od prvních majitelů Pardubic po Pernštejny je výukový program, který v historické expozici Pardubice-příběh města seznámí děti se jmény a erby některých i těch nejstarších majitelů Pardubic. Připomene známé erbovní pověsti, naučí žáky číst v rodokmenech a děti si prohlédnou také pečetě. Dozvědí se něco o požárech a přestavbách města a proměnách pardubického zámku.
Poznej významné osobnosti Pardubic a to přímo v historické expozici Pardubice-příběh města. Jsou zde vystavené předměty svázané s jejich životem a působením v Pardubicích. A právě jejich prostřednictvím se žáci s těmito osobnostmi seznámí.
Cesta do pravěku - výukový program v archeologické expozici nazvané „Proti proudu času“. Vydáte se s žáky zpět časem od vitríny s nálezy z doby železné přes dobu bronzovou a skončíte u artefaktů z období starší doby kamenné. Děti si mohou prohlédnout modely pravěkých sídlišť nebo spatřit hrob skrčence ze starší doby bronzové. Pomyslný střed expozice představuje místnost s instalací žárových hrobů. Vedle originálních předmětů je připraveno i mnoho replik a rekonstrukcí nádob, nástrojů a spon, kterých je možné se dotknout.
Facebook

Zřizovatelem Východočeského muzea je Pardubický kraj