Připravujeme

Návštěvníci se mohou těšit na životní příběhy i proměny obrazu šesti osobností, které pomáhaly utvářet české národní vědomí. Svatá Ludmila, svatý Václav, Jan Hus a Jan Žižka, svatý Prokop, svatá Anežka Česká a svatý Jan Nepomucký ožijí v přednáškách předních českých historiků
Východočeské muzeum v Pardubicích ve spolupráci se známými českými ilustrátory připravilo pro děti od 6 let jarní výtvarné dílny.
Skladby jazzového a tanečního charakteru zahrají žáci ZUŠ Pardubice Polabiny
Facebook

Zřizovatelem Východočeského muzea je Pardubický kraj