Petra Žaloudková - dokumentátorka


Telefon: 466 799  254, 737 151 543
e-mail: zaloudkova(a)vcm.cz

Pracuje v muzeu od roku 2004
Specializace: povrchová prospekce, digitalizace, terénní činnost, spisová agenda RD

Bibliografie (výběr):

  • Cebová, K. – Cejpová, M. – Jílek, J – Kašpárek, F. – Sedláček, R. -  Vokolek, V. – Žaloudková, P. 2014: Záchranné archeologické výzkumy Východočeského   muzea v Pardubicích v letech 2011 a 2012. In: Archeologie východních Čech 4 (2012). Str. 202-213.

Další aktivity:

  • Působení v odborných komisích, sdruženích a redakčních radách: Česká společnost archeologická
Facebook

Zřizovatelem Východočeského muzea je Pardubický kraj