Organizační struktura

Mgr. Tomáš Libánek - ředitel Východočeského muzea v Pardubicích
Ing. Jana Jelínková - statutární zástupce ředitele, ekonom
Mgr. Tomáš Zavoral, DiS. - vedoucí archeologického oddělení
Kateřina Procházková Skůpová - vedoucí úseku prezentace a služeb
PhDr. Ladislav Nekvapil - vedoucí odborného úseku
Mgr. Jan Tetřev - vedoucí historického oddělení
Mgr. Jan Dolanský - vedoucí přírodovědného oddělení
Jana Malá - vedoucí restaurátorského oddělení
Mgr. Věra Doležalová - vedoucí oddělení centra dokumentace sbírek a regionální historie
Josef Ceral - vedoucí technického úseku
Facebook

Zřizovatelem Východočeského muzea je Pardubický kraj

Východočeské muzeum
v Pardubicích

Zámek č.p. 2
530 02 Pardubice
tel: +420 466 799 240
IČ: 14450542