Odborný úsek - Přírodovědné oddělení

Odborně doplňuje a spravuje přírodovědné sbírky muzea, připravuje výstavy a expozice z oborů v oddělení zastoupených, sbírky zpřístupňuje badatelům a v publikacích a jinými kulturně výchovnými a vzdělávacími programy. Spolupracuje se zájmovými a odbornými sdruženími v oboru svého působení. Podílí se na plnění vědecko výzkumných úkolů v oborech svého působení a poskytuje metodickou odbornou pomoc muzeím v regionální působnosti VČM podle zákona č. 122/2000 Sb. a vyhlášky č. 275/2000 Sb.

Pracovníci:
Mgr. Jan Dolanský (vedoucí oddělení; zoolog - entomolog);
 (zoolog - ornitolog);
Mgr. Lenka Bálková (botanička); 
Ing. Jiří Šura (geolog);
Mgr. Blanka Kloučková (dokumentátorka);
Roman Mlejnek (dokumentátor).

Facebook

Zřizovatelem Východočeského muzea je Pardubický kraj