Odborný úsek - Historické oddělení

Historické oddělení odborně doplňuje a spravuje historické sbírky muzea, připravuje výstavy a expozice z oborů v podsbírkách zastoupených, sbírkové předměty zpřístupňuje badatelům fyzicky, v publikacích a jinými kulturně výchovnými a vzdělávacími programy. Spolupracuje se zájmovými a odbornými sdruženími v oboru svého působení, kde se rovněž podílí na plnění vědeckovýzkumných úkolů. Poskytuje metodickou odbornou pomoc muzeím v regionální působnosti VČM podle zákona č. 122/2000 Sb. a vyhlášky č. 275/2000 Sb.

Pracovníci:
Mgr. Jan Tetřev (vedoucí oddělení, historik novějších dějin, správce sbírek Militária, Historická sbírka – Okupace, Uniformy a stejnokroje, Vyznamenání, Odznaky, Plakáty, Drobné tisky, Mapy a plány, Školství – učební pomůcky); 
Mgr. Ivo Křen (historik umění, správce uměleckoprůmyslových sbírek Sklo, Keramika a porcelán, Kovy, Hodiny, Nábytek, Různé, sbírek umění Obrazy a grafika, Plastiky, Drobná grafika);
prof. PhDr. Petr Vorel, Csc. (historik starších dějin a raného novověku, správce podsbírky Numismatika);
Mgr. Markéta Beňovská (etnografka, správce sbírek Hračka, Domácnost, Odívání a doplňky);
PhDr. Hana Vincenciová (etnografka, správce sbírek Etnografie – řemesla a živnosti, Míry a váhy); 
Mgr. Michal Hambálek (správce sbírek Etnografie – řemesla a živnosti, Míry a váhy);
Mgr. Petra Štecherová (historička novějších dějin, správce podsbírek Hudební archiv, Hudební nástroje, Gramofonové desky aj. média, Rukopisy, Slavín, Technická sbírka, Modely, Sport; 
Mgr. Renáta Tetřevová (etnografka, správce podsbírek Fotoarchiv, Kramářské tisky, správce sbírky Pohlednice); 
Mgr. Martina Halířová, Ph.D (historička novějších dějin; knihovnice);
PhDr. Ladislav Nekvapil (historik raného novověku, správce podsbírek Numismatika, lapidárium; vedoucí odborného úseku)
Luděk Vojtěchovský (fotograf, dokumentátor);
Kateřina Siglová (dokumentace a předtisková příprava, vedení přírůstkové knihy)

 


 

Facebook

Zřizovatelem Východočeského muzea je Pardubický kraj