Noční chodec - fotografie Štěpána Bartoše


Velkoplošné fotografie Štěpána Bartoše budou instalovány v parkánovém příkopu pardubického zámku. 
Noční chodec - téma pro básníky, výtvarníky a samozřejmě také pro fotografy. Může obsahovat plejádu malých soukromých lidských příběhů. Dramaticky osudových i groteskních, temných, vášnivých, bolestných i slastných.
Kdo vede kroky člověka procházejícího nocí? Romantické okouzlení uhrančivou hvězdnou oblohou nad hlavou a hledání spojení vlastního nitra s nekonečností vesmíru? Nebo bloudění v samotě z vykořeněnosti a neporozumění světu a jeho zběsilému běhu?
Někteří se vracejí jako veselí kumpáni z bujarých oslav, jiní pomalu směřují kamsi nabrat síly na to přestát další den. Ze tmy se zjevují bludičky s příslibem lásky, spěchající, kteří měli dávno někde být...
Zkuste si to také - chvíli pozorovat chodce kráčející nocí a představovat si v jakém příběhu mají zrovna svou roli.

    

Facebook

Zřizovatelem Východočeského muzea je Pardubický kraj