Na kole do Jeruzaléma

  

Kniha o dobrodružném cestování nazvaná „Na kole do Jeruzaléma a ještě kousek dál“ vznikla na podnět spolupracovníků autora prof. Jaroslava Dršaty a návštěvníků výstav fotografií z jeho cyklocesty. Tu podnikl v letech 2005-2011 jako sólo cestu na kole od nás k Rudému moři čtrnácti zeměmi v sedmi na sebe navazujících etapách. Samostatné výstavy z této cesty byly k vidění na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy, Pedagogické fakultě UK v Praze a v Městském muzeu v Hořicích v Podkrkonoší.

Cestopis je psán formou deníku a obsahuje více než 300 fotografií. Provází čtenáře na cestě ze střední Evropy přes východní Balkán, Turecko a Sýrii a Izrael do Jordánska, tedy zeměmi, z nichž některé lze v současné době válečného konfliktu už těžko navštívit. Knihu vydalo nakladatelství Heleny Rezkové, www.regiona.cz.

Jaroslav Dršata se narodil v roce 1943 v Hradci Králové, kde absolvoval Lékařskou fakultu UK (1966).
Je profesorem biochemie, na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy přednáší zejména biochemii chorob a enzymologii. K jeho mimopracovním zájmům patří mj. historie, zeměpis, domácí řemeslné práce, amatérský sport a především potulka všeho druhu. Jízdní kolo pro něho není cílem, nýbrž prostředkem k poznávání světa kolem nás.
 

Facebook

Zřizovatelem Východočeského muzea je Pardubický kraj