Muzeum pro školy

Muzeum jako alternativní místo poznání je schopno vhodně doplnit výchovu a vzdělávání probíhající ve škole. Může obohatit žákům výuku, stát se její příjemnou součástí a zároveň rozvíjet kulturní vzdělanost dětí školního věku. To vše tak, aby dokázaly ocenit hodnoty odkazu našich předků, naučily se je vnímat a poučit se z nich. Současně má muzeum příležitost vypěstovat a rozvinout u mládeže trojrozměrný smysl nejen pro historii a její souvislosti.
Východočeské muzeum v Pardubicích pouze neuchovává, ochraňuje, ošetřuje a doplňuje své sbírky, ale ožívá návštěvníky všech věkových kategorií. Svůj obrovský výchovný a vzdělávací potenciál využívá a poutavou formou prezentuje. V souladu s celosvětovým trendem spolupráce muzea a školy klade důraz na informaci zprostředkovanou netradičně muzejními prostředky. K tomu využívá sbírkové předměty, jejich repliky a od roku 2003 i výukové programy. Některé z nich Vám představí archiv programů pro školy.
Tímto bychom chtěli inspirovat učitele a nabídnout jim aplikaci nových rámcových školních vzdělávacích programů v prostorách Východočeského muzea v Pardubicích.

Objednávky přijímá (nejméně týden předem):
Mgr. Pavla Procházková
tel. 466 799 275, (nejlépe v 7.00-8.00 hod.)
e-mail: prochazkova@vcm.cz

Nabídka výstav, expozic a výukových programů na 2. pol. školního roku 2018–2019 
 

Facebook

Zřizovatelem Východočeského muzea je Pardubický kraj