Muzea ve virtuálním světě

Východočeské muzeum v Pardubicích ve spolupráci s Národním muzeem
Vás zve na
 
Pracovní setkání o potřebách digitalizace muzejních sbírek
 
Muzea ve virtuálním světě
 
Přednášející:
Mgr. Martin Sekera, Ph.D., ředitel Knihovny Národního muzea
MgA Petr Kliment, vedoucí obrazového archivu Českého olympijského výboru
PhDr. Ludmila Kopalová, Etnologický ústav AVČR
Aip. Beroun s.r.o.
Mgr. Matěj Měřička a Mgr. Iva Bydžovská kurátoři Oddělení knižní kultury Knihovny Národního muzea
 
Datum konání: 14. 11. 2017  od 10:00
Místo konaní:  Rytířské sály Východočeského muzea v Pardubicích, Zámek Pardubice
Počet míst omezen
Přihlášky zasílejte na halirova@vcm.cz

  

Program:
10:00 Zahájení setkání 
 Mgr. Tomáš Libánek, ředitel Východočeského muzea

10:10 –10:30 Muzea pod tlakem remediace
Mgr. Martin Sekera. PhD., ředitel Knihovny Národního muzea

10:30 – 10:50 Společné znaky užitečných digitalizačních projektů (a jeden příklad z praxe)
Ing. Tomáš Psohlavec, AiP Beroun

10:50 – 11:10 Fotografický archiv Karla Nováka - zpracování a digitalizace v rámci Olympijské multimediální knihovny Českého olympijského výboru
MgA. Petr Kliment, vedoucí obrazového archivu Českého olympijského výboru

11:10 – 11:40 Přestávka na kávu

11:40 – 12:00 Kramářské tisky v Etnologickém ústavu AV ČR - radosti a strasti - PhDr. Ludmila Kopalová, Etnologický ústav AVČR

12:00 – 12:20 Poslechněte, co se v pravdě stalo... Virtuální výstava Digitální knihovny Špalíček
Mgr. Iva Bydžovská, Mgr. Matěj Měřička, Knihovna Národního muzea

12:20 – 12:50 Digitalizace kramářských tisků (workshop)

 

Facebook

Zřizovatelem Východočeského muzea je Pardubický kraj