Mgr. Tomáš Zavoral, DiS. - archeolog


Telefon: 466 799 282, 773 819 042      
e-mail: zavoral(a)vcm.cz

Pracuje v muzeu od roku 2013
Je absolventem Vyšší odborné školy stavební arch. Jana Letzela v Náchodě - obor stavební obnova památek a Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové  -  obor  archeologie
Specializace: terénní výzkumná činnost, archeologie středověku a novověku, 3D rekonstrukce v archeologii a aplikace GIS v archeologii

Academia.edu

Bibliografie (výběr):

  • Mangel, T – Zavoral, T. 2013: Laténská nadzemní stavba z Libišan (okr. pardubice) a možnosti její (re)konstrukce. Živá archeologie 15/II, 19 – 24.
  • Cebová, K – Zavoral, T. 2013: Archeologické situace z přelomu 13. a 14. století v Popkovicích (okr. Pardubice). Archeologie východních Čech 5, 58 - 86.
  • Kašpárek, F. – Zavoral, T. – Cebová, K. 2013: Raně středověké pohřebiště v Bezděkově (okr. Pardubice). Archeologie východních Čech, Supplementum 1, 130 - 145.
  • Cebová, K. – Cejpová, M. – Jílek, J. – Kašpárek, F. – Zavoral, T. – Vokolek, V. – Žaloudková, P. 2014: Záchranné archeologické výzkumy Východočeského muzea v letech 2013, Archeologie východních Čech 6 (v tisku).
  • Burgert, P. – Zavoral, T. 2015: Nový nález kultury s lineární keramikou v Kuněticích (okr. Pardubice), Archeologie východních Čech (v tisku).

Původní přednášky a referáty na konferencích:
22. 10. 2014 - Tomáš Zavoral / Jan Jílek / František Janošek Kašpárek: Pohřebiště z doby římské v Kuněticích, okr. Pardubice (poster), Konference: X Protohistorická konference - BARBARI SVPERIORES ET INFERIORES, Archeologie barbarů 2014 - Wieluň (PL).
25. 11. 2014 - Tomáš Zavoral: Nové objevy středověkých situací v historickém jádru Pardubic (přednáška v rámci kolokvia „Stavebně-historické poznání města Pardubic“, Pardubice 25. 11. 2014“)

        Další aktivity:

  • Působení v odborných komisích, sdruženích a redakčních radách: Klub přátel Pardubicka, Česká společnost archeologická
Facebook

Zřizovatelem Východočeského muzea je Pardubický kraj

Východočeské muzeum
v Pardubicích

Zámek č.p. 2
530 02 Pardubice
tel: +420 466 799 240
IČ: 14450542