Mgr. Renata Tetřevová - historička

Telefon: 466 799 258
e-mail: tetrevova(a)vcm.cz

Pracuje v muzeu od roku 1996
Je absolventkou Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
Specializace: regionální dějiny konce 19. století
Spravuje sbírky: kramářských tisků, fotoarchivu, pohlednic Orbis pictus   

Facebook

Zřizovatelem Východočeského muzea je Pardubický kraj