MEZINÁRODNÍ DEN PAMÁTEK A SÍDEL 2015

Přijměte pozvání k volnému vstupu do stálých expozic muzea (krátkodobé výstavy 40 Kč).
Zpřístupněna bude rovněž hláska a zámecká kaple Tří králů.
V 15 hodin se uskuteční prohlídka krytu v zámeckých valech, na kterou je třeba se registrovat: tel. 606 241 128, e-mail: slepickova@vcm.cz

Facebook

Zřizovatelem Východočeského muzea je Pardubický kraj