Metodická pomoc

Východočeské muzeum v Pardubicích poskytuje na základě obecně platných právních předpisů a zřizovací listiny tyto služby:

  1. služby související s naplňováním příslušných ustanovení zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, týkající se správy sbírkových fondů, jejich odborného i badatelského využití a prezentace 
  2. odbornou pomoc a služby vlastníkům sbírek muzejní povahy v souladu s § 10a zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, v platném znění a Vyhlášky MK ČR č. 96/2013 Sb. (příloha 5) v oborech v muzeu odborně zastoupených a v oblasti konzervace a restaurování sbírek 
  3. služby konzervátorských a restaurátorských dílen, fotografických a reprografických pracovišť 
  4. další informační služby související s předmětem jeho činnosti 
  5. veřejné knihovnické a informační služby ve smyslu § 4 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách…., (tzv. knihovní zákon) 
  6. provádí archeologické výzkumy a archeologický dohled podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, zajišťuje péči o movité archeologické nálezy, poskytuje na tomto úseku odborně metodickou pomoc 
  7. veřejné kulturní služby ve smyslu § 2 zákona č. 203/2006 Sb., o některých druzích podpory kultury a o změně některých souvisejících zákonů

VČM poskytuje metodickou pomoc v těchto oborech své činnosti:
botanika, geologie, entomologie, zoologie, mineralogie, etnografie, numizmatika, militaria, sklo, užité umění, hračky, odívání

V oblasti konzervování a restaurování sbírkových předmětů poskytuje VČM metodickou pomoc v těchto oborech: textil, keramika, sklo, porcelán, kovy vč. galvanoplastiky, dřevo, obrazy

METODICKÁ POMOC A KONZERVÁTORSKÉ PRÁCE POSKYTNUTÉ VČM JINÝM INSTITUCÍM:
Přehled za 2. pololetí roku 2016 
Přehled za 1. pololetí roku 2017

Přehled za 2. pololetí roku 2017
Přehled za 1. pololetí roku 2018

MUZEOLOGICKO-METODICKÁ PRACOVIŠTĚ

Pro obor muzejnictví je v České republice zřízeno sedm specializovaných muzeologicko-metodických pracovišť, která poskytují informace a služby vlastníkům a správcům sbírek muzejní povahy a dalším zájemcům, vydávají metodické pokyny a texty, poskytují konzultace.

Metodickým pracovištěm pro otázky evidence a inventarizace sbírek muzejní povahy, centrální evidence sbírek (CES) a vývozu sbírkových předmětů do zahraničí je oddělení muzeí a galerií odboru ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií Ministerstva kultury. Toto pracoviště vydává metodické pokyny a poskytuje metodické konsultace.
Adresa: Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1 Sídlo: Milady Horákové 139, Praha 7, Tel.: 257 085 446 Fax: 233 371 867, www: CES (odkaz se otevře v novém okně)
Metodickým pracovištěm konzervování a restaurování sbírkových předmětů českých muzeí je Metodické centrum konzervace zřízené u Technického muzea v Brně. Poskytuje komplexní servis v oblasti preventivní konzervace, sanační konzervace a restaurování (průzkum, metodiku zásahu, ošetření předmětů, poradenství, ověřování, případně vývoj nových technologií konzervace a restaurování, vzdělávání muzejních pracovníků a vysokoškolských studentů).
Adresa: Purkyňova 105, 612 00 Brno, Tel.: 541 421 452, Fax: 541 214 418, www: Technické muzeum v Brně (Odkaz se otevře v novém okně)
Metodickým pracovištěm pro specializovaná muzea výtvarného umění (galerie) je metodické centrum pro muzea výtvarného umění při Národní galerii v Praze.
Adresa: Staroměstské náměstí 12, 110 15 Praha 1, Tel.: 224 301 812 Fax: 224 301 194, www: Metodické centrum... (Odkaz se otevře v novém okně)
Metodickým pracovištěm pro ověřování a rozvoj informačních technologií, zejména v oblasti dokumentace a evidence, ale i ochrany a prezentace sbírkových předmětů, standardizace, interoperability paměťových institucí, poradenství a školení je Centrum pro informační technologie v muzejnictví (CITeM) při Moravském zemském muzeu.
Adresa: Zelný trh 6, 659 37 Brno, Tel.: 533 435 267, Fax: 542 212 792 www: CITeM (Odkaz se otevře v novém okně)
Metodickým pracovištěm pro komunikaci muzeí s dětmi a mládeží (včetně zdravotně postižených) a zprostředkování sbírek této podstatné skupině muzejního publika, muzejní pedagogiku, vzdělávací funkce muzea, kreativitu, výchovu k navštěvování muzeí a spolupráci se školami je Metodické centrum muzejní pedagogiky při Moravském zemském muzeu.
Adresa: Zelný trh 6, 659 37 Brno, Tel.: 533 435 371, Fax: 542 212 271, www: Dětské muzeum (Odkaz se otevře v novém okně)
Metodickým pracovištěm pro komunikaci muzeí s publikem, zprostředkování sbírek, aplikace nových technologií a metod prezentace sbírek, virtuální prezentaci sbírek, zpracovávání standardů, poradenské služby a výuku je Centrum pro prezentaci kulturního dědictví při Národním muzeu.
Adresa: Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1, Tel.: 224 497 373 Fax: 224 497 177, www: Metodické centrum... (Odkaz se otevře v novém okně)
Metodickým pracovištěm pro oblasti nových strategií prezentace a recepce vizuální a výtvarné kultury v muzejním kontextu je Centrum nových strategií při Moravské galerii v Brně.
Adresa: Husova 18, 662 26 Brno, Tel.: 5321 69 131, www: Moravská galerie (Odkaz se otevře v novém okně)

Facebook

Zřizovatelem Východočeského muzea je Pardubický kraj